Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Με την τροποποίηση του πρώτου διατάγματος (του 1985) ιδρύθηκαν νέα Τμήματα, ενώ σύμφωνα με τη σημερινή ακαδημαϊκή οργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργούν οι παρακάτω σχολές:

Σχολές – Τμήματα

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

 

Πολυτεχνική Σχολή

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

 

Σχολή Θετικών Επιστημών

 

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε με την τροποποίηση του πρώτου διατάγματος (του 1985), έχει έδρα τη Λάρισα, ενώ άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91.

Περισσότερες πληροφορίες

www.med.uth.gr