Επικοινωνία

Επικοινωνία
Τηλ: 2410685539, 2410685603 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-14:00)
msc.vasc.ultrasound@gmail.com

Διεύθυνση
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη & διάγνωση των αγγειακών παθήσεων”
Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Θεσσαλίας
Δ/νση: Πανεπιστημίου 3, Κτίριο Βιβλιοθήκης, 1ος όροφος
Βιόπολις, 41500, Λάρισα
Τηλ: 2410685539, 2410685603