Επικοινωνία

Επικοινωνία
Τ 241 350 1739 (Δευτέρα & Τετάρτη, 10:00-14:00)
F 241 350 1739
msc.vasc.ultrasound@gmail.com

Διεύθυνση
Γραμματεία ΠΜΣ
Αγγειοχειρουργική Κλινική
Α’ πτέρυγα 3ος όροφος
Π.Γ.Ν. Λάρισας
Μεζούρλο, 41110, Λάρισα