Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με χαρά σας παρουσιάζω το Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Università degli Studi di Genova, Ιταλίας.

Το θέμα του ΔΔΠΜΣ αφορά την υπερηχογραφική μελέτη των αγγειακών παθήσεων με σκοπό την πρόληψη και τη διάγνωση αυτών. Η χρήση των υπερήχων στην Αγγειοχειρουργική και Αγγειολογία έχει αλλάξει τα δεδομένα μιας και αναίμακτα μπορεί να τεθεί διάγνωση αλλά και να ανιχνευθεί η αγγειακή νόσος σε πρώιμα στάδια ώστε με την κατάλληλη τροποποίηση των παραγόντων κινδύνων να προληφθεί η εξέλιξή της.

Στο ΔΔΠΜΣ θα δοθεί έμφαση τόσο στην κλινική εφαρμογή των υπερήχων στη διάγνωση αλλά και σε τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για ερευνητική μελέτη. Η θεωρητική κατάρτιση της αιμοδυναμικής και της κατανόησης της τεχνικής των υπερήχων θα συνδυαστεί απόλυτα  με τις κλινικές και ερευνητικές εφαρμογές ώστε οι απόφοιτοι του ΔΔΠΜΣ να είναι απολύτως επαρκείς να αντιμετωπίσουν τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο.

Φιλικά,

Αθανάσιος Γιαννούκας

Επιστημονικός Υπεύθυνος  του ΔΔΠΜΣ